Disaster Preparedness & Response

Mga Hakbang Sa Pagbuo Ng CBDRRMP: Ikalawa At Ikatlong Yugto - Disaster Preparedness & Response. Sa videong ito ay inyong matutunan ang dalawang yugto ng pagbuo ng CBDRRMP para makatulong sa mga mamamayan sa panahon ng kalamidad.

Reply