Andavar samugam tharum

Andavar samugam tharum

# இயேசுவோடுஅன்புகுழந்தைகள் #andavarsamugamtharum # ஆண்டவர்சமூகம்தாரும் #yesuvoduanbukulandhaigal #yak #aandavarsamugam
This Song explains to receive the Presence of God.

Andavar samugam tharum song tells us to seek God Early in the morning to get his presence.
Early in the morning he bless us with his great grace. That will safe gaurd us the holy.

Aandavar samugam .. his holy spirit helps us to run a day with success.

Andavar samugam tharum song sung by Sister: J. Anne Mary.
Andavar samugam tharum music composed by Bother: Perm, Brother: Robert.

Hear this song and feel his presence .

Thank you .

Glory to God.

Reply