குழந்தைகளுக்கு நாம் செய்யும் துரோகம் / இயற்கை மருத்துவம் ( Part 4 ) / Naturopathy in Tamil

குழந்தைகளுக்கு நாம் கொடுக்கும், வெள்ளை விஷம் ( White Poison ) என்று அழைக்கப்படும் பாலைப் பற்றி, குழந்தைகளுக்கு நாம் செய்யும் துரோகம் என்னும் தலைப்பில் வெளியாகும் இயற்கை மருத்துவம் ( Part 4 ) வீடியோ இது. This is part 4 video of our YouTube channel’s ( BACHELOR RECIPES ) Naturopathy in Tamil SERIES. பால் உடல் நலத்திற்கு நல்லதா கெட்டதா ? என்பதை விளக்கும் பதிவு. உலக சுகாதார அமைப்பு கொடுத்த எச்சரிக்கையின் அடிப்படையை விளக்கும் பதிவு. This video answers the question that whether Milk is good or bad to our health based on theories of naturopathy. This is an awareness content video about milk. நலமுடன் வாழ ( nalamudan vaazha ) watch our awareness videos in tamil.

Subscribe our YouTube Channel : BACHELOR RECIPES

Share this?

Reply